Dwór w Hawłowicach Górnych - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Zespół dworski w Hawłowicach Górnych

Zespół dworski w Hawłowicach Górnych

wozek

wozek

W trzeciej dekadzie XVIII w., powstał w Hawłowicach Górnych drewniany dwór, który pobudowali ówcześni właściciele majątku – Trzcińscy herbu Rawicz. Zastąpił on istniejący ciągle starszy budynek, który „zdegradowano” do roli lamusa. Siedzibę tę zmodernizowano następnie w XIX w. i w takiej formie przetrwała aż do lat 60-tych XX w.

XIX-sto wieczna modernizacja przeprowadzona przez Edwarda Zaklikę w latach 1824-1852 rozpoczęła się od obudowania drewnianych ścian dworu cegłą.

Lamus – tuż przy pozostałościach budynku dworskiego znajduje się murowany budynek, do niedawna błędnie nazywany zborem, czy też kaplicą ariańską.

W rzeczywistości jest to murowany dwór – kuria rycerska – pochodzący z XV lub pierwszej części XVI w. Obiekt ten, po wybudowaniu w XVIII w. nowego dworu zaczął pełnić rolę lamusa. Budynek wzniesiono na rzucie czworoboku zbliżonego do kwadratu. Podpiwniczona, obecnie parterowa budowla, pierwotnie posiadała piętro, nadające jej formę zbliżoną do wieży. Była przeznaczona do całorocznego zamieszkania. Hawłowiecka kuria to jeden z najlepiej zachowanych i przebadanych wczesnych dworów szlacheckich typu wieżowego w Polsce. Wewnątrz lamusa zachowały się ciekawe malowidła ścienne przedstawiające m.in. herb rodziny Broniowskich - Tarnawa. Są to najstarsze, zachowane dotąd, świeckie malowidła ścienne w Polsce południowo-wschodniej.

Z dawnego założenia dworsko-parkowego pozostały obecnie: część budynku dworskiego – alkierz, stary dwór, tzw. lamus, spichlerz oraz pozostałości parku krajobrazowego. Obecnie prowadzony jest gruntowny remont. Obiekt znajduje się w rękach prywatnych.

 

hawlowice gorne dwor 1m

hawlowice gorne dwor 1m

hawlowice gorne dwor 1m

hawlowice gorne dwor 1m

hawlowice gorne dwor 1m

hawlowice gorne dwor 1m

hawlowice gorne dwor 1m