Galeria Dezidera Millyego (Svidnik) - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Galeria Dezidera Millyego (Svidnik)

Galeria Dezidera Millyego (Svidnik)

wozek

wozek

wozek

Galeria Dezidera Millyego mieści się w XVIII-wiecznym barokowym pałacu. Przedstawia rozwój ludowej oraz profesjonalnej sztuki plastycznej Rusinów - Ukraińców od XVI wieku do współczesności.
Tereny wystawowe galerii składają się z dziewięciu pomieszczeń. W holu wejściowym dominuje drewniana rzeźba z brązowym popiersiem narodowego artysty akademickiego malarza Dezidera Milly'ego. Autorem rzeźby jest artysta Ján Kulich. Spośród wystawionych eksponatów na szczególną uwagę zasługuje cenna kolekcja ikon.
Budynek, w którym mieści się galeria, pierwotnie dwór, został zbudowany pod koniec XVIII wieku w stylu późnego baroku. Jest to najstarszy budynek w Svidniku, zarejestrowany na Państwowej Liście Zabytków. Na potrzeby muzeum został on zrekonstruowany i udostępniony publiczności w 1983 roku.