Pałac w Surochowie - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Pozostałości zespołu pałacowego-parkowego w Surochowie

Pozostałości zespołu pałacowego-parkowego w Surochowie

wozek

wozek

W drugiej połowie XVIII wieku Surochów stał się dziedzictwem rodziny Fredrów. Oni to wybudowali pierwszy drewniany dwór, który pod koniec XIX w. nie był już w najlepszym stanie i został rozebrany. Kolejny właściciel dóbr surochowskich - Kazimierz Badeni wybudował w jego miejsce murowany pałac. Budynek był ogrodzony bramą i murem z XVIII wieku oraz otoczony osiemnastowiecznym parkiem. Niestety pałac wraz z częścią wsi został spalony w 1945r. przez UPA,
a nieremontowane ruiny zostały rozebrane w latach 60-tych XX wieku. Do dnia dzisiejszego dobrze widoczne jest miejsce po rozebranym pałacu. Z dawnej posiadłości zostały jedynie:
- pozostałości parku z częściowo zachowaną XIX-wieczną aleją kasztanową;
- budynek administracyjny tzw. rządcówka;
- kaplica wybudowana w XIX wieku w stylu neogotyckim z cegły.
Na skraju parku umieszczono obelisk-głaz, symbolizujący miejsce urodzenia wielkiego komediopisarza – Aleksandra Fredry. Na obelisku znajduje się tablica
z napisem: „Tu urodzonemu pisarzowi polskiemu hr. Aleksandrowi Fredro 1793-1876 w 220 rocznicę urodzin Mieszkańcy Surochowa i Urząd Gminy Jarosław”.
Teren jest dzierżawiony przez osobę prywatną.

 

surochow palac1 02

surochow palac1 02

surochow palac1 02