Turistické balíčky - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Turistické balíčky

Turistické balíčky

Pohraničné oblasti vždy priťahovali pozornosť výskumníkov, priekopníkov, cestovateľov, historikov a vedcov. Regióny na rozhraní rôznych etník majú veľmi bohaté kultúrne dedičstvo. Súčasne sú to väčšinou málo industrializované oblasti, pomerne vzdialené od veľkých mestských aglomerácií, sú to miesta, v ktorých turisti nachádzajú nevšedné prírodné bohatstvo. Tak je to aj v prípade dvoch navzájom spolupracujúcich pohraničných regiónov Slovenska a Poľska – okresu Jarosław a regiónu mesta Svidník. Nájdete tu pokoj a kúsok prirodzenej svojskosti, a súčasne môžete objavovať krásu, zvyšky dávny kúrií a kaštieľov, zrúcaniny hradov a zámkov, vojnových cintorínov z čias 1. a 2. svetovej vojny, rôznych sakrálnych objektov, či tiež prícestných kaplniek a krížov. Z kotla dejinných udalostí a stáročnej koexistencie rôznych etnických, náboženských a národných skupín sa tu vytvorilo kultúrne dedičstvo, ktoré je neporovnateľné s inými regiónmi na Slovensku a v Poľsku. Tieto miesta musíte navštíviť.

Prezentujeme Vám tri turistické balíčky, víkendové výlety, ktoré Vám umožnia spoznať okres Jarosław alebo región Svidník. Vďaka rôznorodosti týchto balíčkov si môžete zvoliť ten vhodný pre seba.

Všetky objekty, ktoré sa nachádzajú na turistických trasách sú popísane v publikácii turistického sprievodcu, ktorý bol vydaný v rámci projektu. Ďalšie ponuky je možné individuálne vyberať a rezervovať vďaka systému online rezervácii.


I Balíček - Trojdňová exkurzia - ,,Spoznaj okres Jarosław a Svidník – Cesta meštianskej kultúry”

Trojdňová exkurzia vďaka ktorej spoznáte meštiansku kultúru poľsko- slovenského pohraničia. Navštívite mesta: Jarosław, Pruchnik, Radymno a Svidník. 

Všetky objekty sa nachádzajú na Ceste meštianskej kultúry, ktorá spája meštianske a architektonické pamiatky a zameriava sa na dejiny miest a meštianskej kultúry v okrese Jarosław. Exkurzia je obohatená o jedinečnú chuť regionálnej kuchyne. 

Plánovaného exkurzie budú organizovane tak, aby bola ponuka prístupná pre všetkých záujemcov. Prezentovane objekty sú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Balíček zahrnuje:

 1. Plná penzia: raňajky - švédske stoly, obed – tradičná regionálna kuchyňa okresu Jarosław a Svidníka, dezert – sladké regionálne zákusky okresu Jarosław a regiónu Svidník , večera – švédske stoly, káva, čaj
 2. Ubytovanie: ubytovanie závisí od počtu a preferencií zúčastnených osôb 
 3. Cena: cena závisí od počtu a preferencií zúčastnených osôb 
 4. Program: 

1 deň: 

Jarosław:

 • POJEZUITSKÁ BUDOVA – JAROSŁAW (PLAC KS. P. SKARGI 1) - Objekt bol postavený na prelome 16. A 17. Storočia a následne rozšírený V 19. Storočí. Podľa informácií, ktoré uvádza K. Gottfried, budova bola postavená V roku 1608.
 • GDANSKÝ DOM – JAROSŁAW (RYNEK 16-17) - Dom dali koncom 16. Storočia postaviť Žofia a Wilhelm Alanth, s finančnou podporou gdanských kupcov, ktorý sa po istom čase stali aj jeho majiteľmi. Pôvodne to bol dom s arkádami a s veľkou izbou s trámovým stropom. Objekt bol viackrát prestavaný.
 • DOM RYDZIK – JAROSŁAW (RYNEK 14) - Dom Rydzik dal na začiatku 17. Storočia postaviť Wojciech Rydzik. Je to najlepšie zachovaný príklad tzv. „jarosławského domu“. Charakteristickou vlastnosťou tohto objektu je zakryty dvor nazývaný strieška – osvetlený oknami, ktoré vedú nad strechu nadstavby.
 • RADNICA – JAROSŁAW (RYNEK 1)
 • DOM GRUSZEWICZ – JAROSŁAW (RYNEK 6)
 • DOM ATTAVANTI – JAROSŁAW (RYNEK 5)
 • DOM ORSETTI – JAROSŁAW (RYNEK 4)
 • ULICA GRODZKA – JAROSŁAW - Grodzka spája štvrte staré a stredné mesto, a je to jedna z hlavných a reprezentatívnych ulíc mesta. Ulica niekoľkokrát menila svoj názov.
 • TRŽNICA – JAROSŁAW (UL. GRODZKA 1)
 • TELOVÝCHOVNÝ SPOLOK „SOKOL” – JAROSŁAW (PLAC MICKIEWICZA 6)

2 deň:

Pruchnik:

 • SÍDELNÉ USPORIADANIE – MESTO PRUCHNIK (OBEC PRUCHNIK) - V štvrti Pruchnik sa až dodnes zachovalo pravidelné stredoveké sídelné usporiadanie (iba čiastočne ovplyvnené neskoršou zástavbou). Sídelné usporiadanie Pruchnika v súčasnosti predstavuje v celom súčasnom Poľsku jedinečný príklad mestečka s jedinečne charakteristickou drevenou zástavbou s malomestským charakterom.
 • FARSKÝ KOMPLEX V MESTE PRUCHNIK (OBEC PRUCHNIK) 

Radymno:

 • RADYMNSKÉ NÁMESTIE - Až do polovice 19. Storočia prakticky všetky budovy v meste boli drevené. V roku 1849 boli na námestí iba tri múranice. Pokračovaním najstarších prízemných domov na námestí sú murované domy.
 • MESTSKÁ TRŽNICA V MESTE RADYMNO (RYNEK 1) - Budova postavená v roku 1938 je situovaná v strede námestia. Je to murovaný objekt s pôdorysom predĺženého obdĺžnika s vyššou strednou časťou a s nižšími bočnými časťami, so štvorcovými vežičkami na južných rohoch so špicatými cibuľkami.
 • KOMPLEX BUDOV DÁVNEHO POVRAZNÍCKEHO TOVARIŠSTVA – MESTO RADYMNO (UL. 3 MAJA 6) - Budovy sa nachádzajú na ulici 3 Maja. Sú to murované objekty, postavené v roku 1853. Súčasťou komplexu je administratívna budova a výrobná hala.
 1. Deň:

Svidnik:

 • „KAŠTIELIK“ - Južne od Svidníka sa na pravom brehu rieky Ondavy vypína nápadný kopec „Kaštielik“, na ktorom pravdepodobne magister Mičk, alebo jeho syn Lórand, vybudoval v 1. Polovici 14. Storočia hrad – opevnené šľachtické sídlo. Podľa archeologických sond existenciu hradu treba datovať až do 15. Storočia. Hrad „Kaštielik“ čaká na hĺbkový komplexný archeologický výskum, avšak predtýmbude potrebný aj pyrotechnický prieskum, keďže na „Kaštieliku“ boli počas Karpatsko-duklianskej operácie na jeseň v roku1944 boje, a tiež sa tu zachowali pozostatky po zákopoch z 1. Svetovej vojny. Na kopci je v súčasnosti riedky dubovo-bukový porast.

 


 

II Balíček - Trojdňová exkurzia - ,, Spoznaj okres Jarosław a Svidník - Trasa veľkých historických udalosti”

Trojdňová exkurzia Vám umožni spoznať najnovšie dejiny poľsko- slovenského pohraničia. Na území okresu Jarosław sa dajú nájsť stopy dávnych bitiek, povstalecké mohyly, opevnenia, cintoríny a mnoho iných historických pamiatok. Trasa veľkých historických udalostí spája historické miesta pripomínajúce udalosti, ktoré boli pre tento región dôležité, späté s významnými osobnosťami.

Plánovaného exkurzie budú organizovane tak, aby bola ponuka prístupná pre všetkých záujemcov. Prezentovane objekty sú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Balíček zahrnuje:

 1. Plná penzia: raňajky - švédske stoly, obed – tradičná regionálna kuchyňa okresu Jarosław a Svidníka, dezert – sladké regionálne zákusky okresu Jarosław a regiónu Svidník , večera – švédske stoly, káva, čaj
 2. Ubytovanie: ubytovanie závisí od počtu a preferencií zúčastnených osôb 
 3. Cena: cena závisí od počtu a preferencií zúčastnených osôb 
 4. Program: 

1 deň: 

Cintoríny, pamätníky, pomníky, miesta, kde boli pochovaní vojaci aj civilné obete vojenských operácií. Osobitnú pozornosť zasluhujú, okrem iného;

 • Pomník v dedine Kidałowice (obec Pawłosiów)
 • Komunálny cintorín v meste Jarosław (ul. Krakowska)
 • Rímskokatolícky cintorín s cintorínom sovietskych zajatcov z obdobia okupácie a cintorín padlých počas 1. Svetovej vojny – obec Pekinie (obec Jarosław)
 • Pomník v dedine Wólka Pełkińska (obec Jarosław)
 • Vojnový cintorín z 1. Svetovej vojny – dedina Manasterz (obec wiązownica)
 • Vojnový cintorín z 1. Svetovej vojny č. 28 v dedine Radawa (obec Wiązownica)
 • Vojnový cintorín z 1. Svetovej vojny v dedine Zapałów (obec Wiązownica)
 • Miesto po krematóriu z 2. Svetovej vojny v dedine Koniaczów (obec Jarosław)
 • Farský cintorín – dedina Makowisko (obec Jarosław)
 • Vojnový cintorín z 1. Svetovej vojny v dedine Korzenica (obec Laszki)
 • Vojnový cintorín z 1. Svetovej vojny v dedine Tuchla (obec Laszki)

2 deň:

Opevnenia – nachádzajúce sa na území okresu Jarosław. Vďaka tomu môžete spoznať históriu vojenských operácii na území okresu Jarosław. 

Osobitnú pozornosť zasluhujú tieto objekty:

 • Bunker z obdobia 2. Svetovej vojny v dedine Wierzbna (obec Pawłosiów)
 • Bunker molotovovej línie v dedine Manasterz (obec Wiązownica)
 • Bunker molotovovej línie v dedine Nielepkowice (obec Wiązownica)
 • Bunker molotovovej línie č. 1 v dedine Piaski (obec Radymno)
 • Bunker molotovovej línie č. 1 v dedine Piaski (obec Radymno)

3 deň:

Svidnik: 

 • Pamätník sovietskej armády vo Svidníku
 • DUKELSKÉ MÚZEUM - Dukelské múzeum, v súčasnosti Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Svidník, vzniklo 2. júna 1965. Priestory múzejného oddelenia boli sprístupnené 4. októbra 1969 pri príležitosti 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Centráln expozícia dokumentuje históriu vojen v oblasti východného Slovenska v rokoch 1914–1945. Expozícia zdôrazňuje vojenský a strategický význam Duklianskeho priesmyku počas oboch svetových vojen, ktoré priniesli značný počet ľudských obetí, značné materiálne straty a mali značný vplyv na ďalší historický vývoj tohto regiónu. Prvý tematický celok výstavy predstavuje priebeh 1. svetovej vojny na východnom území súčasného Slovenska, predovšetkým stratégiu ofenzívy cez Dukliansky priesmyk v roku 1914.
 • TERÉNNE VOJENSKÉ MÚZEUM VO SVIDNÍKU – Terénne vojenské múzeum – sa nachádza okolo hlavnej budovy múzea vo Svidníku, ako aj na rozľahlom priestore pozdĺž Cesty hrdinov, ktorá vedie smerom na Duklu. Na území múzea môžete uvidieť 55 exponátov ťažkého vojenského vybavenia z 2. svetovej vojny.

 


III Balíček - Trojdňová exkurzia - ,, Spoznaj okres Jarosław a Svidník - Zemianska trasa”

Tento balíček Vám umožni spoznať kultúru a tradíciu zemanov poľsko- slovenského pohraničia. Za zemanov sa považovali predstavitelia šľachty, ktorí vlastnili alebo prenajímali zemské majetky s rozlohou nad 50 alebo 100 ha. Väčšinou pochádzali zo šľachtického stavu a boli to potomkovia dávnych rytierov, ktorí za svoje zásluhy dostali od vládcov ešte v stredoveku zemské majetky. S časom sa ich hlavným zdrojom príjmu stalo roľníctvo. Zemianska trasa spája zemianske paláce, kaštiele a kúrie, ktoré sa nachádzajú na území okresu Jarosław.

Plánovaného exkurzie budú organizovane tak, aby bola ponuka prístupná pre všetkých záujemcov. Prezentovane objekty sú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Balíček zahrnuje:

 1. Plná penzia: raňajky - švédske stoly, obed – tradičná regionálna kuchyňa okresu Jarosław a Svidníka, dezert – sladké regionálne zákusky okresu Jarosław a regiónu Svidník , večera – švédske stoly, káva, čaj
 2. Ubytovanie: ubytovanie závisí od počtu a preferencií zúčastnených osôb 
 3. Cena: cena závisí od počtu a preferencií zúčastnených osôb 
 4. Program: 

1 deň:

 • Komplex dávneho pivovaru v osade Moszczany (obec Radymno)
 • Palácový komplex v dedine Wysocko (obec Laszki)
 • Pozostatky kaštieľskeho komplexu a parku v dedine surochów (obec Jarosław)
 • Kúria wapiński v meste Jarosław (ul. Tarnowskiego 18)

2 deň:

 • Šľachtický komplex v dedine Pawłosiów (obec Pawłosiów)
 • Palácový komplex v dedine Pekinie (obec Jarosław)
 • Palácový komplex s parkom v dedine Ożańsk (obec Pawłosiów)

3 deň:

 • Kaštieľsky komplex v dedine Roźwienica (obec Roźwienica)
 • Komplex kúrie v dedine Rudołowice (obec Roźwienica)
 • Komplex kúrie v dedine Tyniowice (obec Roźwienica)
 • Galéria dezidera millyho (Svidník)


Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.