Kaštieľsky komplex v dedine Roźwienica - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Kaštieľsky komplex v dedine Roźwienica

Kaštieľsky komplex v dedine Roźwienica

wozek

wozek

wozek

wozek

oko

Murovaný kaštieľ so rafinovanými tvarmi a so zložitým priestorovým usporiadaním bol postavený v 19. storočí. Zachovali sa dva hlavné vjazdy: jeden parádny, zo strany vojvodskej cesty, tzn. príjazdová ceste do kaštieľa a na centrálny trávnik; druhý vjazd, hospodársky, od majdanu a hlavnej cesty vedúcej na majer. Poslednými majiteľmi kaštieľa bola rodina Górski s erbom Szeliga, ktorí tu bývali až do roku 1946. Po 2. svetovej vojne bola budova adaptovaná na školu, neskôr tu boli okrem iného kancelárie Obecného družstva a zdravotné stredisko. Budova bola v rokoch 1975 – 1980 zreštaurovaná a odvtedy v nej sídli obecný úrad Roźwienica.

V okolí kaštieľa sa nachádza dobre zachovaný prírodovedný park, ktorý bol založený na mieste staršej geometricky situovanej záhrady z 18. storočia. Prírodovedné záhrady, ktoré dominujú v celom priestorovom usporiadaní, pochádzajú z 20. storočia. Rastlinné súbory majú charakter vysokých stromových porastov. Rastú tu predovšetkým: duby, brezy, lipy, jasene a buky.

 

rozwienica dwor 5m

rozwienica dwor 5mRoźwienica

Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.