Hradisko Borusz – Tuligłowy - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Hradisko Borusz – Tuligłowy

Hradisko Borusz – Tuligłowy

wozek

wozek

wozek

Hradisko sa nachádza na úzkom výbežku pahorkatiny s výškou do 383 m n. m., ktorá sa tiahne medzi dedinami Węgierka a Wola Rokietnicka. Hrb sa končí vyvýšeným miestom, ktoré klesá k lúkam.

Hradisko má tvar nepravidelného oválu a je situované na okraji kopca. Majdan s rozmermi 130 x 70 m obkolesuje obranný val s výškou cca 1,5 m. Okrem majdanu existovali ešte tri nádvoria. Prvé s rozmermi 30 m x 50 m, druhé 70 m x 120 m, a tretie položené najvyššie 20 m x 70 m. Majdan z východnej strane opevňovali dva prsteňové valy a dva obranné valy z vonkajšej strany, pred ktorými bola ešte značná priekopa. Oddeľovali hradisko od ľahko prístupnej časti kopca. Medzi valmi centrálneho hradiska a obrannými valmi bol krátky priečny val, ktorý isto strážil dávnu bránu. V priestoroch medzi valmi sa nachádzali nádvoria. Valy boli postavené z dreva a zeme, a z vonku boli obložené kameňmi.

Archeologický výskum na území hradiska prebiehal v 50. a na prelome 70. a 80. rokoch 20. storočia. Počas výskumu boli objavené zvyšky chát, ohnísk, ako aj hnuteľné artefakty, také ako: keramika, nože, radlice, cepy, šidlá, kresadlá, neopísané prúty, kovania a podkovy. Boli tiež nájdené časti zbraní, hroty šípov a oštepov.

Archeológovia odlišujú dve fázy osídlenia hradiska. Prvá datovaná od 7. do 9. storočia a druhá od polovice 9. do 11. storočia. Na začiatku to bola otvorená osada, a až neskôr vzniklo hradisko.

Hradisko Borusz patrilo medzi Červenské hrady a prvotne ho obývalo plemeno Lechitov. Možno to bolo centrum miestnej plemennej spoločnosti alebo sídlo miestneho vladára. Hradisko upadlo v 11. storočí, pravdepodobne následkom zaujatia týchto území Kyjevskou Rusov. Červenské hrady, ktoré v roku 981 dobyl spolu so sídlom Przemyśl kyjevské knieža Vladimír Veľký, v roku 1018 počas kyjevskej výpravy dobyl Boleslav Chrabrý. Hradisko v dedine Tuligłowy podľa archeologického výskumu dvakrát dobyla Kyjevská Rus. Dokazujú to stopy požiaru, ktoré archeológovia objavili.

LEGENDY

Až do dnešných čias sa zachovali legendy späté s hradiskom. Podľa najznámejšej z nich: na vrchole tejto hory bolo postavené obranné hradisko, ktoré vlastnil šľachtic Borusz. Osadu raz napadli Tatári. Všetkých obyvateľov osady zabili, hradisko olúpili a následne spálili. Hradisko Borusz sa v jednu noc prepadlo pod zem. Odvtedy počas Veľkej noci, keď priložíte ucho k zemi, môžete počuť bitie zvonov. Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.