Mechowa Góra - Świebodna - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Mechowa Góra – dedina Świebodna

Mechowa Góra – dedina Świebodna

wozek

Vrch „Mechowa Góra“ (447 m n. m.) leží v pásme, ktoré prebieha od Babic po Jawornik Polski. Je to najvyššie položené miesto v okrese Jarosław. Pre zaujímavosť, je to tiež trojmedzie troch okresov: Przeworsk, Przemyśl a Jarosław. Zbiehajú sa tu tiež hranice troch chotárov: Pruchnik, Dubiecko, Kańczuga. Vedú tu dve značkované turistické trasy PTTK, zelená Przemyśl – Dynów a žltá Pruchnik – Dubiecko.

Nacisti počas 2. svetovej vojny využívajúc polohu vrchu začali na tomto mieste stavať pravdepodobne odpaľovaciu rampu pre rakety V-2. Rakety V-2 s výškou 14 m, s doletom 320 km a s nosnosťou do jednej tony sa masovo začali vyrábať od roku 1942 r. Nacisti mali odpaľovaciu rampu týchto rakiet v dedine Blizna pri meste Dębica. Tieto rakety boli používané v roku 1944 na bombardovanie Londýnu, Antverp a Bruselu. Existujú domnienky, že nacisti chceli umiestniť rampu na vrchu Mechowa Góra s cieľom zastaviť presúvajúci sa východný front. V tom období nacisti postavili protitankové opevnenia vrátane zásekov, po ktorých sa nezachovali už žiadne stopy.

Na vrchol vedie cesta postavená v roku 1943. Vozovka má hrúbku približne jeden meter a je vytvorená z pevného skalnatého materiálu, zo žuly a z bazaltu. Miestni obyvatelia ju až dodnes prezývajú „delová cesta”. Podľa svedectiev nemnohých svedkov, kamenivo bolo najprv privážané do dediny Jodłówka, a stade ho mohli ďalej prepravovať už iba vybraní obyvatelia. Pri stavbe cesty a stanovísk na vrchu Mechowa Góra pracovali aj väzni z pracovných táborov, ktoré boli zriadené v dedinách Świebodna a Jodłówka. Nacisti bývali v súkromných domoch, a v drevenej budove fary sídlil štáb Wermachtu a SS.

Skutočný cieľ stavby, ktorá sa nachádza na vrchu Miechowa Góra, nie je až dodnes známy, avšak podľa svedectiev boli tam tajomne prepravované hlavne alebo rúry s priemerom 2 metre a s dĺžkou 6 až 10 metrov. Terén bol ohradený protitankovými a protileteckými bariérami. Avšak kvôli rýchlo sa blížiacemu východnému frontu boli práce v júli 1944 prerušené. Súčasne boli zlikvidované aj pracovné tábory. Osudy 1600 väzňov z týchto táborov sú až dodnes neznáme.

Zvyšky stavby, bunkrov, ako aj zemľaniek, ktoré boli pozdĺž „delovej cesty“ ako aj na vrchu Mechowa Góra, po vojne rozobrali miestni obyvatelia.Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.