Cesta meštianskej kultúry - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Cesta meštianskej kultúry

Cesta meštianskej kultúry

Meštianstvo, tak v širšom ako aj v užšom zmysle, bola spoločenská vrstva, ktorá bola pomerne rôznorodá, čo sa týka pôvodu, majetkového statusu, vykonávaného povolania, etnickej a náboženskej príslušnosti, ako aj kultúrnych tradícií. V mestách sa stretávala a prenikala vysoká a ľudová kultúra, a mobilnosť a podnikavosť obyvateľov miest vytvárali vynikajúce podmienky pre tvorcov, umelcov a mysliteľov. Meštianstvo niekedy vytváralo vlastnú kultúru, zvyky, a tiež systém hodnôt a etických noriem, ktoré sa považujú za podstatnú vlastnosť, ktorou sa dá meštianstvo odlíšiť od iných spoločenských vrstiev; avšak meštianstvo sa niekedy uspokojovalo s prijímaním kultúrnych vzorcov iných spoločenských vrstiev, najčastejšie šľachty a aristokracie. Trasa meštianskej kultúry spája meštianske architektonické pamiatky a zameriava sa na dejiny miest a meštianskej kultúry v okrese Jarosław.Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.