Šľachtický komplex v dedine Pawłosiów - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Šľachtický komplex v dedine Pawłosiów

Šľachtický komplex v dedine Pawłosiów

wozek

wozek

wozek

Prvá zmienka o majeri v osade Pawłosiów sa týka dane „z majetkov šoltýstva“ a pochádza z roku 1508. Bol to majer s obytnou budovou – kúriou. V roku 1572 Žofia Odrowąż darovala majetok jezuitom z mesta Jarosław. V roku 1773 bol na pozostatkoch prvotnej kúrie postavený väčší objekt. Z tohto obdobia tiež pochádza neskorobaroková kaplnka sv. Antona (jediný relikt jezuitskej prítomnosti, ktorý sa zachoval až do dnešných čias). Po zrušení rehole kúriu zoštátnila rakúska vláda a vystavila ho na dražbu. Majetok v roku 1777 kúpil Wilhelm Siemieński a práve jemu sa pripisuje prestavba kúrie realizovaná v klasicistickom slohu. Bola to prízemná stavba s pôdorysom predĺženého obdĺžnika s valbovou šindľovou strechou. Palác v takej podobe pretrval až do mája 1915, keď bol následkom vojenských operácií úplne zničený. Rodina Siemieński sa presťahovala do čeľadinca, ktorý začal plniť úlohu oficiálneho sídla. Posledným vlastníkom majetkov v dedine Pawłosiów bol Stanisław Siemieński-Lewicki. Býval tam spolu s manželkou Kristínou Potockou až do konca 2. svetovej vojny. Po vojne, v roku 1944 bol majetok v rámci roľnej reformy zoštátnený, a kúria spolu s parkom bola odovzdaná strednej škole poľnohospodárstva. Neskôr objekt používalo Stredná odborná škola veterinárstva a následne Stredná odborná škola záhradníctva.

Od roku 2013 v historickej budove pôsobí Centrum sociálnej integrácie „Pawłowe Sioło”.

Park v dedine Pawłosiów si napriek zmenám zachoval svoj prírodovedný charakter z konca 18. storočia. Dodnes je viditeľné dávne usporiadanie prechádzkových alejí a chodníkov. Časť parku, ktorá je pri bývalej škole, sa skladá sa ozdobného kvetinového záhonu a kvetináčov, ktoré zaberajú dávnu príjazdovú cestu. Na kvetinovom záhone je postavený nájdený päťpoľový erbový štít, pochádzajúci s neexistujúceho palácu s erbom „Rogala“ na centrálnom poli, čo svedčí o tom, že to bol erb dedičiek majetkov v dedine Pawłosiów, ktoré pochádzali z rodu Lewicki.

Do dnešných čias sa zachoval čeľadinec a hospodárske budovy: stajňa, jazdiareň a sýpka. Na vyvýšenine, na ktorej bol postavený palác Siemieńských, nachádzajú sa honosné pomníkové duby letné, ginko dvojlaločné, borovice hladké, ľaliovník tulipánokvetý, lipy širokolisté, limba, orech čierny, gledícia trojtŕňová. V parku sa tiež nachádzajú dve kaplnky: neskorobaroková kaplnka sv. Antona z 18. storočia a kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie z medzivojnového obdobia.

Do komplexu môžeme zaradiť aj nasledovné objekty:

Štvoričky – Obytné budovy, nachádzajú sa na druhej strany ceste vedúcej do dediny Maleniska, pochádzajúce z 19. storočia. Boli určené pre paholkov, zamestnancov, ktorý pracovali na hospodárstve grófa Siemieńského, kedysi ležali nad brehmi rybníkov. V súčasnosti sú v nich sociálne byty.

Sýpka – Hospodárske budovy kaštieľa v Pawłosiowe pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia.Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.