Komplex kúrie v dedine Rudołowice - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Komplex kúrie v dedine Rudołowice

Komplex kúrie v dedine Rudołowice

wozek

wozek

wozek

wozek

Dátum vzniku kúrie nie je presne známy, avšak jej klasicistické rysy poukazujú na polovicu 19. storočia, a postavenie komplexu sa pripisuje vtedajšiemu majiteľovi Rudołowic – rodine Dembiński. Objekt stojí na mieste dávneho obrannej kúrie, ktorá sa spomína v prameňoch z roku 1629. Po rode Dembiński sa majiteľmi kúrie stali rody Mieroszowski, Janowicz a Gawłów. Poslednou majiteľkou kúrie bola Wanda Kułakowska, ktorá zomrela v roku 1950.

V 50. rokoch 20. storočia bola budova adaptovaná na psychiatrickú nemocnicu. Šľachtická budova dostala ďalšiu funkciu v roku 1990, keď bola do nej presídlená základná škola. Škola v nej pôsobí až dodnes.

Okolo kúrie je prírodovedný park pochádzajúci z konca 18. storočia alebo zo začiatku 19. storočia, ktorý bol vytvorený na zvyškoch predchádzajúceho. V parku sa zachovala sieť nepravidelných cestičiek z jedným hlavným vjazdom zo strany majera. Okolo klasicistickej kúrie z 19. storočia rastú staré lipy, a tiež mladšie gaštany, jasene a topole. Pred kúriou sa zachovali stopy dávnejších kvetových záhonov. 

V budove školy je veľmi zaujímavá pamätná izba, v ktorej sú predstavené artefakty späté s históriou dediny Rudołowice.Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.