Kostol v dedine Miękisz Nowy - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Komplex farského kostola Snežnej Panny Márie v dedine Miękisz Nowy

Komplex farského kostola Snežnej Panny Márie v dedine Miękisz Nowy

wozek

wozek

wozek

wozek

Tvorenie rímskokatolíckej farnosti sa začalo v roku 1896 od postavenia ovody (predchodcu škôlky) s podporou Štefana Zamoyského. Ovoda bola zverená sestrám z Kongregácie Starowiejských Služobníčok. Stavba rímskokatolíckeho kostola sa mohla začať vďaka podpore rodu Giedroyc – vtedajších majiteľov obce – ktorí na tento účel darovali potrebné pozemky s plochou 8,5 jutár. V roku 1910 sa začala stavba fary, a v roku 1914 bola postavená drevená kaplnka. Žiaľ, tieto budovy boli zničené počas 1. svetovej vojny. Po skončení vojny sa začala stavba nového kostola. Práce realizované podľa projektu architekta Ing. Kazimíra Osińského sa začali 1. mája 1918. Pozemok na stavbu daroval Możdżanovci. Nový kostol bol slávnostne posvätený 26. októbra 1919. V roku 1923 bola strecha kostola zadebnená, a v roku 1924 bola šindľová strecha nahradená plechovou krytinou. V roku 1928 boli z milodarov veriacich postavené oltáre a obraz Snežnej Panny Márie, ktorý namaľoval Jozef Bukowczyk pôsobiaci v meste Przemyśl. Objekt bol v rokoch 2007 – 2008 generálne zrekonštruovaný.

V architektúre chrámu sú viditeľné vlastnosti tzv. zakopanského štýlu.

V roku 1919 bola postavená trojoblúková zvonica. Zaujímavosťou je, že najväčší zvon, ktorý odliali majstri zvonári bratia Felczyński, sa volá Jozef. Už v roku 1928 bol na ňom odliaty portrét Jozefa Piłsudského. Bol to pravdepodobne prvý „pomník“ v histórii Maršala Piłsudského.

Okolo kostolného komplexu rastú staré stromy (lipy), ktoré boli podľa záznamov farskej kroniky zasadené 4. apríla 1924.

miekisz nowy3 1200

miekisz nowy8 1200

miekisz nowy6 1200Kościół w Miękiszu Nowym (sk-SK)

Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.