Cesta meštianskej kultúry - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Jarosławski Serwis Turystyczny

5 nových cezhraničných turistických produktov Jarosławského Poviat a mesta Svidnik

wozek

wozek

wozek

wozek

Južne od Svidníka sa na pravom brehu rieky Ondavy vypína nápadný kopec „Kaštielik“, na ktorom pravdepodobne magister Mičk, alebo jeho syn Lórand, vybudoval v 1. polovici 14. storočia hrad – opevnené šľachtické sídlo Podľa archeologických sond existenciu hradu treba datovať až do 15. storočia. Nájdený úlomok kachlice z 15. storočia a tehloviny, priekopa a zemný val svedčia o tom, že v 14. až 15. storočí pri Svidníku existoval honosný hrad. Bol pravdepodobne spustošený vpádom poľských vojsk koncom 15. storočia. Hrad „Kaštielik“ čaká na hĺbkový komplexný archeologický výskum, avšak predtým bude potrebný aj pyrotechnický prieskum, keďže na „Kaštieliku“ boli počas Karpatsko-duklianskej operácie na jeseň v roku1944 boje, a tiež sa tu zachovali pozostatky po zákopoch z 1. svetovej vojny. Na kopci je v súčasnosti riedky dubovo-bukový porast. Neďaleko od hradu aj v 15. storočí vo Svidníku pulzoval život. Veď popri ňom viedla krajinská cesta a makovickí majitelia, ktorí sa popri Zborove zdržiavali ja na hrade „Kaštielik“, z toho ťažili.

wozek

wozek

wozek

wozek

Budovy sa nachádzajú na ulici 3 Maja. Sú to murované objekty, postavené v roku 1853. Súčasťou komplexu je administratívna budova a výrobná hala.

Radymno bolo už v 6. storočí preslávené svojimi povrazníkmi, ktorí v neskoršom období dodávali laná kráľovskej flotile Vladislava IV. Prvé Krajinské povraznícke tovarišstvo bolo založené v roku 1884 práve v meste Radymno. Svoje výrobky vyrábali predovšetkým z konope. Okrem iného vyrábali laná, šnúry, popruhy, špagáty, siete na tenis alebo volejbal, rybárske siete, siete na police do vagónov, siete na poľovanie, hamaky, pásy a tiež rohože. Tieto výrobky vyrábali aj na špeciálne objednávky Poľskej vlády pre armádu.

 

radymno tow powroznicze 4m

radymno tow powroznicze 4m

wozek

wozek

wozek

wozek

Až do polovice 19. storočia prakticky všetky budovy v meste boli drevené. V roku 1849 boli na námestí iba tri múranice. Pokračovaním najstarších prízemných domov na námestí sú murované domy č.: 3, 21, 28, 29, 30. Všeobecne, boli to trojosové domy so sieňou v strede alebo v bočnej osi. Poschodové murované domy sa začali objavovať koncom 19. a na začiatku 20. storočia. Sú to domy postavené väčšinou v štýle eklektickej architektúry. Reprezentačný charakter majú aj rohové domy s dvoma priečeliami č.: 2, 12, 14, 15.

 

radymno rynek 5m

radymno rynek 5m

radymno rynek 5m

radymno rynek 5m

radymno rynek 5m

radymno rynek 5m

radymno rynek 5m

radymno rynek 5m

radymno rynek 5m

wozek

wozek

wozek

wozek

Dávny rechtorský dom sa nachádza hneď pri farskom kostole a je súčasťou farského komplexu.

Budova so zrubovou konštrukciou bola postavená v roku 1890, na vysokej kamennej a tehlovej podmurovke. Rechtorský dom má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi: 6,20 x 7,50 m. V západnej časti je izba a arkier, a vo východnej časti široká, jednopriestorová sieň. V izbe je na trámovom strope uvedený nápis:
„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami RP 1890”

Keď budova prestala plniť svoju prvotnú funkciu, bola používaná ako sklad na uchovávanie náradia používaného na práce vykonávané v a pri kostole.

V roku 1994 z iniciatívy miestneho farára Kazimíra Trelka bolo v nej vytvorené farské múzeum. V múzeu sú prezentované nasledovné exponáty: domáce predmety, rukopisy, knihy, dokumenty, darované ľuďmi, ktoré vlastnili tieto cenné veci, ale mnohé z nich vyhľadal a získal sám iniciátor múzea. Dodnes sa podarilo zhromaždiť veľa historických exponátov predstavujúcich históriu Pruchnika a jeho obyvateľov.

Múzeum prezentuje zbierky v dvoch miestnostiach. V prvej sú vystavené historické zariadenia a dokumenty týkajúce sa Pruchnika a okolia; druhá je venovaná pamiatke kňaza Bronisława Makiewicza.

Súčasťou farského komplexu je tiež budova fary pochádzajúca z 19. a 20. storočia, ktorú miestni kňazi dodnes používajú, ako aj sýpka zo začiatku 20. storočia.

 

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.