Pozostałości cerkwi w Laszkach - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Co nowego?

Pozostałości niedokończonej cerkwi greckokatolickiej pw. Opieki Najświętszej Matki Bożej w Laszkach

Pozostałości niedokończonej cerkwi greckokatolickiej pw. Opieki Najświętszej Matki Bożej w Laszkach

wozek

wozek

wozek

Cerkiew w Laszkach powstała w roku 1462. Ufundowali ją bracia Rafał i Spytko - ówcześni właściciele ziemi jarosławskiej. Pierwsze wzmianki pisemne o cerkwi greckokatolickiej w Laszkach pojawiły się już w 1581 r. 

W 1662 rozpoczęto budowę nowej drewnianej cerkwi. W 1915 w trakcie pożaru cerkiew spłonęła. W 1917 dzięki pomocy hr. Wandy Zamoyskiej z Wysocka wybudowano kaplicę Matki Bożej. W 1937 położono kamień węgielny i rozpoczęto prace budowlane przy nowej murowanej cerkwi. Z powodu braku środków finansowych mieszkańcy przerwali budowę, której nie dokończono do wybuchu II wojny światowej. W latach 1944-1946 dokonano przesiedlenia wiernych obrządku greckokatolickiego na terytorium ówczesnej USRR w wyniku umowy między PKWN a USRR z 9.09.1944r. Natomiast w 1947 przesiedlono wiernych obrządku greckokatolickiego na tereny Ziem Odzyskanych. Pozostałości cerkwi rozebrano pod koniec lat 50-tych XX w. Do dnia dzisiejszego widoczne są duże, betonowe filary.

Wokół pozostałości po cerkwi znajdują się nagrobki będące śladami po starym cmentarzu greckokatolickim, zgrupowane w lapidarium. Obok wzniesienia znajduje się kamienny krzyż pańszczyźniany z 1848 r. z zachowana częściowo inskrypcją zapisaną cyrylicą.

 

laszki pozostalosci cerkwi 1 1200

laszki pozostalosci cerkwi 7 1200

laszki pozostalosci cerkwi 12 1200Pozostałości cerkwi w Laszkach

Uwaga! Strona korzysta z cookies. Dane o Twoich odwiedzinach wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Czytaj więcej.