Sanktuarium w Chłopicach - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Co nowego?

Zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach

Zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach

wozek

wozek

wozek

Zespół kościelny obejmuje: drewniany kościół, kaplicę-dzwonnicę, ołtarz polowy w formie dzwonnicy oraz murowaną dzwonnicę parawanową.

Obecna budowla, wzniesiona jako cerkiew greckokatolicka w 1761r., staraniem właścicielki Chłopic – Zofii z Markowskich Rzymowskiej, został poświęcona w 1763 r. Prawdopodobnie równocześnie z nią powstała istniejąca do dziś dzwonnica.

W 1788 r. rozporządzeniem cesarskim odebrano cerkiew grekokatolikom i przekazano obrządkowi łacińskiemu. W poł. XIXw., w związku z kultem obrazu (ikony) Matki Bożej Chłopickiej, do dzwonnicy dobudowano prostokątną kaplicę odpustową, konsekrowaną w 1850 r. Była ona odnawiana i powiększana w roku 1877 staraniem Aleksandry z Horodyńskich Skrzyńskiej. W latach 1958–1960 przebudowano kruchtę i zakonserwowano polichromię. Obiekt do dzisiaj jest wykorzystywany przez wiernych obrządku rzymskokatolickiego i pełni rolę kościoła parafialnego w Chłopicach.

Wewnątrz znajduje się iluzjonistyczna rokokowa polichromia ścian i sklepienia z poł. XVIIIw. z przedstawieniami cudownych wydarzeń związanych z kultem Matki Bożej Chłopickiej. We wnętrzu zachowane pierwotne wyposażenie: rokokowe ołtarze – główny i boczne, rokokowa ambona z III ćw. XVIIIw., polichromowana chrzcielnica drewniana z pokrywą (zapewne z XVIIIw.).

W kryptach stojącej obok kościoła kaplico-dzwonnicy pochowany jest jeden z właścicieli wsi – hrabia Władysław Koziebrodzki, którego symboliczny nagrobek znajduje się za wspomnianym obiektem. Był on m.in. posłem do Sejmu Krajowego Galicji, posłem do austriackiej Rady Państwa, a także prezesem Towarzystwa Tatrzańskiego oraz powstańcem styczniowym. Ściany wnętrza dzwonnicy-kaplicy zdobią odkryte podczas niedawnego remontu unikatowe polichromie z XVIII wieku, przedstawiające cuda i łaski dokonane za sprawą cudownego wizerunku MB (fot. poniżej). Kaplica pełni funkcję ciemnicy i nie zawsze jest dostępna dla zwiedzających.

 

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

 Chłopice, kościół

Bibliografia

  • Magdalena Michniewska, Artur Michniewski, Marta Duda-Gryc, Kościoły drewniane Karpat - Polska i Słowacja. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza Rewasz, 2006, Pruszków, s. 212
  • Rozmowa z ks. proboszczem Jackiem Książkiem (kwiecień 2019)
  • Nowiny 24, dostęp 21.06.2019 (https://nowiny24.pl/skarby-sztuki-sakralnej-w-dzwonnicy-w-chlopicach/ar/6014865)
  • Strona parafii w Chłopicach, dostęp 21.06.2019, (http://chlopice.przemyska.pl/historia/)

Uwaga! Strona korzysta z cookies. Dane o Twoich odwiedzinach wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Czytaj więcej.