Miejsce badań w Chotyńcu - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Co nowego?

Miejsce badań archeologicznych – Chotyniec

Miejsce badań archeologicznych – Chotyniec

wozek

wozek

wozek

W świetle badań archeologicznych przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego badany teren to grodzisko kultury scytyjskiej.

Scytowie był to irański lud koczowniczy. Pierwsze wzmianki źródłowe dotyczące Scytów pochodzą z VIII w. p.n.e.

Grodzisko poddane zostało w pierwszej kolejności badaniom powierzchniowym. Następnie wytypowano miejsca, w których wykopano sondaże. Jednakże zdjęcia wykonane przy pomocy drona uwidoczniły skalę założenia. 

Podczas prac wykopaliskowych wału oraz majdanu odkryto wiele zabytków m.in. broń, ozdoby, ceramikę. Zidentyfikowano także miejsce kultu, czyli tzw. zolnik. Zidentyfikowano także tzw. zespół osadniczy (aglomerację) złożony
z kilkudziesięciu dużych osad i punktów osadniczych.Miejsce badań z lotu ptaka

Uwaga! Strona korzysta z cookies. Dane o Twoich odwiedzinach wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Czytaj więcej.